Turbo Tamiri için Teknik Bilgiler

08.03.2019
Turbo Tamiri için Teknik Bilgiler

Turbo tamiri için teknik bilgiler turbo araçlar için oldukça önemlidir. Bu konuda deneyimli, eğitimli oto tamircilerinden destek almak en önemlisidir. Günümüzde bu işi en iyi şekilde yapan turbo tamiri ustaları bulanmaktadır. Ancak bu işte uzman olmayanlarında turbo tamiri konusunda ahkam kesmeleri birçok kişinin büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.

Turbo tamiri için teknik bilgiler turbo araçlarda görülen belli durumlar doğrultusunda değerlendirilmektedir. Mesele turbo araç kullananların çokça yaşadığı sorunlardan biri olan turbo güç yetersizliği yaygın olarak görülmektedir. Bu durumun belli nedenleri bulunmaktadır. Bu durumlar arasında araçta yer alan filtre, boru ve hortumlarda ortaya çıkabilecek tıkanıklık turbo tamiri için arayışa girebilmektedir. Bu parçaların ne kadar temiz olduğu ve kullanılabilir durumda olup olmadığı iyice kontrol edilmelidir. Ayrıca yakıt enjeksiyonu için sistem sağlamalığı da kontrol edilmelidir. Yakıt enjeksiyona yapılan ayarlamaların doğru olup olmadığına da iyice bakılmalıdır. Ayrıca yine enjeksiyon sistemi için güncellemelerin son yazılım olması da oldukça önemli noktalardır.

Turbo tamiri için egzoz sisteminin ne durumda olduğu da oldukça önemlidir. Katalizör de olmak üzere DPF ile birlikte arıza olup olmadığı, tıkalı olup olmadığı iyice kontrol edilmelidir. Ayrıca turbo tamiri için teknik bilgiler arasında aracın son derece gürültülü çalışması söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda yapılması gereken şey boruların bulunduğu yerdeki tesisat ile destek konsollarının olduğu alanlarda herhangi bir gevşeklik durum var mı yok mu hemen baktırılmalıdır. Arızalı ya da gevşek olması durumunda bağlantıların en sağlam şekle gelmesi için müdahale edilmelidir. Ayrıca oldukça önemli noktalardan biri de ara soğutucunun çalışma durumunun kontrol edilmesidir. Ara soğutucu kısmında ortaya çıkan bir çatlak ya da sızıntı durumunda ortaya aşırı duman ya da yağ tüketimi çıkacaktır.

Turbo tamiri için teknik bilgiler arsında çok fazla duman çıkması ve gereğinden çok yağ tüketimin ortaya çıkması durumunda hava filtresinin hemen kontrol edilmesi gerekmektedir. Hava filtresinde ortaya çıkacak bir tıkanıklık maddi manevi külfet oluşturacaktır. Ayrıca yağ boşaltma periyotlarının da düzenli olması turbo araçlarının daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Tümü