Turbo Araç Kullanımları ve Turbo Tamiri

25.01.2019
Turbo Araç Kullanımları ve Turbo Tamiri

Turbo araç kullanımları ve turbo tamiri için gerekli olan birçok bilginin bilinmemesi ya da bilinse de göz ardı edilmesi birçok sıkıntılı durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Turbo araç kullanımları için önemli birçok nokta bulunmaktadır. Normal araç kullanımlarından birkaç farkı bulunmaktadır. Bu önemli noktalara dikkat edilmesi uzun vadede araçların sağlıklı bir şekilde kullanılması demektir.

Turbo araç kullanımları ve turbo tamiri birbiri ile bağlantılı iki noktadır. 1900’lü yılların başında ortaya çıkan turbo kullanımı bugün o kadar yaygın bir kullanım halini almış ki beraberinde turbo tamiri hizmet, talepleri de ortaya çıkmıştır. Turbo araç kullanımlarının yaygınlaşması ile birlikte birçok faydaları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri:

  • Öncelikle alan olarak az yer kaplamaları ve daha hafif olması aracın hafiflemesine yardımcı olmaktadır.
  • Turbo araçların daha küçük boyutlu olması aracın çok daha sessiz çalışmasına yardımcı olmaktadır.
  • Turbo araç kullanımı demek tasarruf demektir. Tüm bu faydaların yanında tasarruf sağlaması bakımından çokça ilgi ve talep gören turbo araçlar yakıt tasarrufu için en ideal olanıdır.

Turbo araç kullanımları ve turbo tamiri durumları içinde en sık karşılaşılan durumlardan biri aracın ilk çalıştırılma anı ile stop etme anıdır. Bu esnada havanın ne kadar soğuk olduğuna göre değişen sürede araç kontağının yarım olarak çevrilmesi ile yakıtın normal ısıya ulaşması sağlanmalıdır. Turbo araç çalıştırıldıktan sonra bir süre rölantide kalarak beklemek büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca yine oldukça önemli bir nokta olan ve yine aracın ilk çalıştırma anında yapılması gereken bir başka durum devrin gerenden fazla olmamasıdır. Yani 2500 devrin üstüne çıkılmaması büyük fayda sağlayacaktır.

Turbo araç kullanımları ve turbo tamiri için bir başka önemli diğer bir nokta ise aracın hemen stop edilmemesidir. Bu esnada yine aracın rölantide bekletilmesi oldukça önemlidir. Araç stop edildiğinde aracın yağlanması birden durmaktadır ki hala dönen parçaların yağsız dönmesi demektir. Bu da turbo araçlarda büyük hasarlara yol açacaktır ki bu da sık sık turbo tamiri gerektirecektir.

Tümü