Turbo Arızalanma Nedenleri ve Turbo Tamiri

27.04.2018
Turbo Arızalanma Nedenleri ve Turbo Tamiri

Turbo arızalanma nedenleri ve turbo tamiri turbo araç sahibi olan herkesin başına gelebilmektedir. Çoğumuzun turbo değişimi yapılması gerektiğini düşünmemize neden olan turbo arızalanma nedenleri ve turbo tamiri için gerekli araştırmanın yapılmasına dikkat edilmelidir. Arızanın nedenine göre yapılabilecek turbo tamiri gerçekleştirilir ya da turbo tamiri yapılamayacak bir durum söz konusu olursa yenisi ile değiştirilmelidir.

Turbo arızalanma nedenleri ve turbo tamiri için dört temel nedenden bahsedebiliriz. Tüm bu teme nedenleri şöyle açıklayabiliriz:

1. Yağ Kirliliği

Turbo araçlarda en çok tanık olunan durumlardan biri yağ kirliliğidir. Yağ kirliliği de çoğu zaman çok küçük parçalardan ortaya çıkmaktadır. Hatta bu küçük parçalar o kadar küçük oluyor ki görebilmek söz konusu bile olmamaktadır. Bu durum turbo tamiri gerektirebilmektedir. Hatta yağ kirliliğinin kompresör bölümündeki burçlara da zarar verdiği görülebilmektedir.

Yağ kirliliği küçük parçalardan oluşabileceği gibi büyük parçalardan da ortaya çıkmaktadır. Yağ içinde gözle görülür bir şekilde otaya çıkan büyük parçalar çiziklere ve çarpmalara neden olabilmektedir. Bu büyük parçalar yağın gezindiği her yerde özellikle de ana gövde ve şaftlarda büyük hasar oluşturabilmektedir.

2. Yağlama Eksikliği

Turbo araçlarda ortaya çıkan durumlardan biri de yağın azalmasından dolayı ortaya çıkabilecek hasarlardır. Turbo araçlarda yağın azalması araçta yağlanmanın yetersi olmasına dolayısı ile de çiziklerin, kırıkların, parçalanmaların oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca yağın azalması kimyasal olarak kirlenmeye de neden olabilmektedir. Yağın azalması içine kaçan parçaların yoğunlaşmasına dolayısı ile de hem kimyasal bir kirlenmenin oluşmasına hem de yağın tamamen tükenmesine neden olabilmektedir ki bu durum da hasarın çok büyük olmasına yol açabilmektedir.

3. İstisnai Çalışma Koşulları

Turbo tamiri gerektiren durumlar arasında istisnai çalışma koşulları da bulunmaktadır. Bu istisnai durumlar arasında aşırı şekilde yapılan hızlar, aşırı yüklenme yapılması ve ısınmanın en yüksek seviyeye ulaşması turbo tamiri gerektirebilmektedir.

4. Yabancı Maddelerden Kaynaklanan Hasar

Yabancı maddelerden kaynaklanan hasar sert ya da yumuşak cisimlerin kompresör ya da türbinlere zarar vermesi de turbo tamiri gerektirebilmektedir. Yabancı cisimlerin kaçması ile hasarın ortaya çıkması yüksek muhtemel bir durumdur.

Tümü