Genel Turbo Arızaları ve Turbo Tamiri

20.04.2018
Genel Turbo Arızaları ve Turbo Tamiri

Genel turbo arızaları ve turbo tamiri türlü sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Turbo arızsı turbo kısmında oluşan hasarlarla, yağ bölümünden gelen talaş artıkları ile, hava filtresinde ortaya çıkan fazla parçalar, araç için gerekli bakımların düzenli olarak yapılmaması, ve motorda yığılması vb. sebepler turbo tamiri gerektirebilmektedir. Hasarlı ya da bozukluk oluşan turbo araçların tümü turbo tamiri gerektirmektedir. Aracın türü ne olursa olsun ister oto ister kamyon ister ticari isterse de farklı motorlu araçlar olsun turbo tamiri tüm araçlar da ortaya çıkmaktadır.

Genel turbo arızaları ve turbo tamiri doğru kullanılmamaktan kaynaklanabilmektedir. Turbo tamiri yapacak olan firmanın yapılacak olan tamiratla ilgili gerekli şartları yerine getiriyor olmalıdır. Müşteri memnuniyetini en temel esas olarak kabul eden ve turbo tamiri için en hızlı en kaliteli hizmeti sunan firmalarla turbo tamiri gerçekleştirilmesi en doğru hareket olacaktır. Tüm bunlar doğrultusunda genel turbo arızları ve turbo tamiri gerektirecek durumlar ise şöyledir:

  • Genel turbo arızaları ve turbo tamiri gerektirecek durumlardan biri araçtaki yağın kirli olmasıdır. Motor bölümünde bulunan yağ kanlarlının içinden talaş ile çapakların birikmesi sonucunda turbo arızları ortaya çıkabilmektedir. Yağ içine kaçan bu artıklar araçta bulunmakta olan millerin, burçların ve gövdenin aşınmasına yol açmaktadır. Tüm bu durumların ortaya çıkması da genel turbo arızları ve turbo tamiri durumlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
  • Genel turbo arızları ve turbo tamiri durumlarını ortaya çıkaran sebeplerden biri de zamanla azalan yağın değişmemesi ile yağlanma yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Araçta yetersiz ve kirli olan yağın yağ giriş ve çıkışı yapan tüm kanalların hasar görmesi de kaçınılmazdır ki bu da turbo tamiri gerektirmektedir.
  • Genel turbo arızları ve turbo tamiri gerektiren durumlar arsında emme pervanesine kaçan yabancı cisimlerden kaynaklanabilmektedir. Bu cisimlerin hava filtresinde yer alan borulara cıvata ya da somon kaçması ile turbo bölümünde yer alan pervaneleri zedelemekte ve bu da turbo tamiri gerektirebilmektedir.
  • Türbin bölümünde ortaya çıkan yabancı cisimlerin hasar oluşturması da turbo tamiri gerektirebilmektedir.

Tümü