Turbo Tamiri ve Turbo Araç Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

26.01.2018
Turbo Tamiri ve Turbo Araç Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Turbo tamiri ve turbo araç kullanımı nasıl olmalıdır? Turbo araç sahibi olan herkesin kullanım hakkında detaylı bir bilgi alması, belli periyotlarda yapılması gereken bakımlar hakkında dikkatli olması gerekmektedir. Turbo dizel araç kullanımı yapan araç sahiplerinin ilk kullanım sırasında aracın ısıtılmasına çok dikka6t etmesi gerekmektedir. İlk kullanım sırasında gaz verilerek ısıtılmaya çalışılan araçlar çok büyük hasar görebilmektedir. Bu nedenle yaşanılan, aracın kullanıldığı bölgenin iklim koşulları göz önünde bulundurularak ısıtma işlemi gerçekleştirilmelidir.

Turbo dizel araçlar kullanım sırasında gaz verme işlemi yapılmadan hava ya da iklim koşullarına bağlı olarak 30 – 90 saniye aralıklarında aracı rölant, durumunda çalıştırıldıktan sonra yola çıkılma işlemi gerçekleştirilmelidir. Başka önemli bir detay ise aracın henüz soğuk iken en yüksek devirde çalıştırılmasının oluşturabileceği sakıncalardır. Bu durum da turbo tamiri gerektirebilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için de motorun soğuk olduğu aracın ilk çalıştırıldığı zamanda devrin 2500 üstüne çıkmaması gerekmektedir. Aksi durumda ise aracın yüksek devirde çalışmasından kaynaklanacak olan yüksek basınç ortaya çıkacaktır ki bu durum da turbo kısmında arıza oluşmasına neden olacaktır ki bu da turbo tamiri için kaçınılmaz son olarak ortaya çıkacaktır.

Turbo tamiri ve turbo araç kullanımı nasıl olmalıdır? İçin arana cevaplar arasında araçlarda ortaya çıkan stop etme durumları da önemli bir detaydır. Turbo dizel araçların ilk çalıştırılması sırasında gaz verilmeden çalıştırılmış olması stop ettirilirken de minimum 30 saniye gaz verilmemesi oldukça önemli bir noktadır. Bu önemli olan konu araçlarda turbo türbinlerinde birbirine bağlanan millerin yağlanması ve kontağın kapanması sonucunda duran motorda durmaya bağlı olarak yağlama durmaktadır. Fakat yağsız olan turbo yine bir süre dönmeye devam etmektedir. Tam bu noktada da turbo tamiri durumlarının ortaya çıkması muhtemel bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu durumlara dikkat edilmemsi aracın turbo bölümünde büyük hasarlara yol açmaktadır. Bu nedenle de  Turbo tamiri ve turbo araç kullanımı nasıl olmalıdır? Konusunda detaylı bilgi almak, yapılması gerekenler konusunda titiz davranmak çok önemlidir.

Tümü